Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser pr. 1. februar 2020

Herunder har vi beskrevet dit medlemskab i detaljer. Husk at du altid kan spørge os,

hvis der er noget du er i tvivl om.

 

 

 

Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre. Det er heller ikke tilladt at have gæster med, uden at disse har købt deres egen drop-in billet.

Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til FOKUS Fitness.

Dit medlemskab er løbende og vi trækker betaling hver måned d. 1. Hvis du opretter dig midt i en periode, vil systemet automatisk lave en beregning på, hvad resten af perioden koster.

Opsigelse, kan du læse mere om under punktet Opsigelse af medlemskab.

Det er altid dit eget ansvar opdatere dine stamdata, via ”min side” i SportSolution, såfremt der sker ændringer.


Opsigelse af medlemskab

Dit medlemskab kan opsiges ved henvendelse på mail.

Et medlemskab kan kun opsiges af den, som er registreret for medlemskabet eller med fuldmagt fra medlem.

Der vil være en opsigelsesperiode på løbende måned + en måned, hvis du vælger at opsige dit medlemskab.

 

Vær opmærksom på, at du opkræves oprettelsesgebyr ved ny oprettelse – vi anbefaler beroperiode, hvis du har planer om at vende tilbage. Læs mere herom under punktet Beroperide.


Betaling

Vi trækker automatisk betaling for dit medlemskab d. 1 i hver måned. Det er altid dit eget ansvar at opdatere til nyt betalingskort, via ”min side” i SportSolution, såfremt du skifter sit betalingskort.


Betales abonnementet ikke i forbindelse med opkrævningen, udsendes en påmindelse via mail til medlemmet og desuden opkræves der et gebyr efter gældende takst.

Som medlem er du forpligtet til at sørge for at opdatere din mailadresse på ”min side” i SportSolution. Er beløbet ikke indbetalt efter 10 dage, spærres medlemskortet, indtil restancen er udlignet. En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af FOKUS Fitness. Er restancen ikke indbetalt efter tre påmindelser pr. mail, vil sagen blive sendt til inkasso.Gebyrer

Der vil blive trukket gebyrer i følgende situationer: 

  • Udeblivelse fra hold: Hvis du har reserveret plads og ikke er fremmødt til holdstart, trækker vi gebyrer for udeblivelse. Afmelding skal ske senest 2 timer før holdstart. Pris 30 kr. pr. udeblivelse.

  • Oprettelsesgebyr: Ved oprettelse af nyt medlemskab eller genopstart af gammelt medlemskab betales oprettelsesgebyr. Gebyret dækker administrationsomkostninger, samt drift af bookingsystem. Pris 189 kr. som betales sammen med din første betaling

  • Beroperiode: Det koster 49 kr. at sætte et medlemskab i bero. Dette kan gøres to gange årligt og maksimalt fire måneder i alt.


Beroperiode

Løbende medlemskaber kan, mod gebyr efter gældende takst, sættes i bero 2 gange årligt, dog mindst 1 måned og maksimalt 4 måneder i alt.

Ved skade eller længevarende sygdom, kan medlemskabet dog sættes i bero gratis mod forevisning af lægeerklæring. (Udfærdigelse af lægeerklæring betales af medlemmet og gælder i op til 7 dage efter udstedelse)

Varsling af bero skal ske mindst 14 hverdage før næste betaling trækkes.

Betaling for beroperiode betales med det samme beroperioden bestilles.


Medlemmer under 18 år i FOKUS Fitness

Vi byder børn i alderen 12-16 år velkommen i FOKUS Fitness. De skal oprettes med deres eget personlige medlemskab og følges af en forælder i træning. Barn og forælder skal enten begge være på samme hold eller begge være i motionscenteret.

Unge fra 16 år, kan oprette deres eget medlemskab og træne på egen hånd.

Deltagelse på hold

Alle vores hold starter og slutter som angivet. Døren lukkes når holdet starter og åbnes først igen, når holdet slutter. Hvis du er tilmeldt på hold, forventer vi, at du deltager på hele timen. Det er ikke tilladt at deltage på dele af en time. Du skal være mødt 5 minutter før holdstart for at registrere dig. Hvis du ikke er ankommet, vil pladsen blive tildelt til et af de fremmødte fra ventelisten.

Du kan tilmelde dig 4 uger frem i tiden, dog på maksimalt samlet 12 hold ad gangen. Når et hold er afviklet eller du har foretaget en framelding, kan du da tilmelde dig endnu et hold.

Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 2 timer før holdstart. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frist, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet.

Ændringer på hold vil ske hurtigst muligt. Vi aflyser kun nødigt og vil altid forsøge at finde en afløser. I de tilfælde hvor det ikke er muligt at få en afløser, vil holdet blive aflyst. FOKUS Fitness yder igen kontant kompensation for aflyste hold eller for nedlæggelser af hold på holdplanen.

Ordensregler

  • Brug af vores udstyr og faciliteter skal foregå med respekt for udstyret. Udstyret må kun bruges som dette er tiltænkt fra fabrikanten.

  • Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde.

  • Skader på vores udstyret forsaget af forkert brug eller hærværk medfører erstatning fra skadevolder.

  • Udstyr skal ryddes op efter brug og må ikke være til gene for andre medlemmer.

  • Vi er medlem af ANTI-doping Danmark og vi forbeholder os retten til at kontakte dem for at få foretaget tests, hvis vi er i tvivl om brug af doping i vores centre. Brug af dopingmidler medfører øjeblikkelig bortvisning. Hvis du nægter at lade dig teste, forbeholder vi os retten til øjeblikkelig bortvisning medlem at lade sig teste uanset årsag, bliver det betragtet som en positiv prøve og medlemmet bortvises øjeblikkeligt. 

  • Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning.

  • Det er ikke er tilladt at forestå personlig træning, vejledning, massage, behandlinger, coaching, salg af div. produkter i vores lokaler. Overtrædelse af dette medfører bortvisning.

Værdigenstande

Vi anbefaler, at du bruger vores skabe til at opbevare værdigenstande. FOKUS Fitness erstatter ikke bortkomne eller beskadigede genstande. Ved brug af skabe godkender du, at bortkomne nøgler erstattes med 250 kr. 

 

Skader på udstyr under træning 

Brug af vores udstyr og faciliteter skal foregå med respekt for udstyret. Udstyret må kun bruges som dette er tiltænkt fra fabrikanten. Skader på vores udstyr forsaget af forkert brug eller hærværk medfører erstatning fra skadevolder.

 

 

Skader på medlemmer under træning

Al træning sker på eget ansvar. Børn under 18 år, træner på forældres ansvar. Du er, som medlem, selv ansvarlig for at dit helbred tillader træning. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter din læge herom.

FOKUS Fitness er ikke ansvarlig for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller manglende handlinger.

Ophold i FOKUS Fitness

Personer uden medlemskab, har ikke adgang til FOKUS Fitness. Åbning af døre for andre, kan medføre bortvisning. Børn kan opholde sig i centeret sammen med forældre, men må ikke benytte udstyret eller være til gene for andre medlemmer. 

FOKUS Fitness er medlem af Anti Doping Danmark

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark.


Bortvisning og udelukkelse af medlem

FOKUS Fitness kan til enhver tid, afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af resterende medlemskab.

Ændring af medlemsbetingelser

FOKUS Fitness har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider. Information om ændringer i holdplan vil blive tilsendt de involverede medlemmer.

Ændringer i priser varsles 50 dage inden ny pris træder i kraft.

Fortrydelsesret

Tilmelding til et arrangement hos FOKUS Fitness på en bestemt dato eller en periode, er dækket under kategorien "Fritids- og kulturtilbud", som efter lovgivningen om nethandel er fritaget fra de 14 dages fortrydelsesret, og er som udgangspunkt bindende.