top of page

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser pr. 1. marts 2023

Herunder har vi beskrevet dit medlemskab i detaljer. Husk at du altid kan spørge os,

hvis der er noget du er i tvivl om.

 

 

Medlemskab 

Dit medlemskab er personligt og kan ikke benyttes af andre. Det er heller ikke tilladt at have gæster med, uden at disse har købt deres egen dags-billet. Pr. 1. marts 2023 indføres en bøde på 500kr. for at opholde sig i vores centrer uden medlemskab. Denne bøde rammer også medlemmer, der deler sin kode eller lukker en anden person ind. 

​ 

Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til FOKUS Fitness på mail info@fokusfitness.dk 

​ 

Dit medlemskab er løbende og vi trækker betaling hver måned d. 1. Hvis du opretter dig midt i en periode, vil systemet automatisk lave en beregning på, hvad resten af perioden koster. 

 

Det er altid dit eget ansvar at opdatere dine stamdata, via ”min side” i Sport Solution, såfremt der sker ændringer. 

​ 

 
Opsigelse af medlemskab 

Dit medlemskab kan kun opsiges ved henvendelse på mail til info@fokusfitness.dk. 

​ 

Et medlemskab kan kun opsiges af den, som er registreret for medlemskabet eller med fuldmagt fra medlem. ​

 

Vær opmærksom på, at du opkræves oprettelsesgebyr ved ny oprettelse – vi anbefaler beroperiode, hvis du har planer om at vende tilbage. Læs mere herom under punktet Beroperioder.  

Vær opmærksom på at et medlemskab ikke kan opsiges i bero perioden.

 
Betaling 

Vi trækker automatisk betaling for dit medlemskab d. 1. i hver måned. Det er altid dit eget ansvar at opdatere til nyt betalingskort, via ”min side” i Sport Solution, hvis du skifter betalingskort. 

 
Betales medlemskabet ikke i forbindelse med opkrævningen, udsendes en påmindelse via mail til medlemmet og din adgang til holdbooking og motionscenteret lukkes indtil betaling er bragt i orden. En sådan udelukkelsesperiode godskrives ikke af FOKUS Fitness. Er restancen ikke indbetalt efter tre påmindelser pr. mail, vil sagen blive sendt til inkasso. 

​ 

Som medlem er du forpligtet til at sørge for at opdatere din mailadresse på ”min side” i Sport Solution.  

 

 
Beroperiode 

Løbende medlemskaber kan, mod gebyr efter gældende takst, sættes i bero 2 gange årligt, dog mindst 1 måned og maksimalt 4 måneder i alt. 

​ 

Ved skade eller længevarende sygdom, kan medlemskabet dog sættes i bero gratis mod forevisning af lægeerklæring. (Udfærdigelse af lægeerklæring betales af medlemmet og gælder i op til 7 dage efter udstedelse) 

Varsling af bero skal ske mindst 14 hverdage før næste betaling trækkes. 

Betaling for beroperiode betales med det samme beroperioden bestilles. 

​ 

 
Medlemmer under 16 år i FOKUS Fitness 

Vi byder børn i alderen 12-16 år velkommen i FOKUS Fitness. De skal oprettes med deres eget personlige medlemskab og træne sammen med en forælder. Barn og forælder skal enten begge være på samme hold eller begge være i motionscenteret. 

Unge fra 16 år kan oprette deres eget medlemskab og træne på egen hånd. 

​ 

​ 

Deltagelse på hold 

Alle vores hold starter og slutter som angivet i holdplanen. Døren lukkes når holdet starter og åbnes først igen, når holdet slutter. Hvis du er tilmeldt på hold, forventer vi, at du deltager på hele timen. Det er ikke tilladt at deltage på dele af en time. Du skal være mødt 5 minutter før holdstart for at registrere dig. Hvis du ikke er ankommet, kan pladsen gives videre til fremmødte fra ventelisten. 

​ 

Du kan tilmelde dig 2 uger frem i tiden, dog på maksimalt samlet 7 hold pr. uge. Bookinger ud over 7 om ugen, vil blive betalt via gebyr på 30 kr. pr. hold. Gebyret betales sammen med næste månedsbetaling. 

​ 

Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske senest 2 timer før holdstart. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frist, hvis du er forhindret i at deltage på holdet. 

​ 

Ændringer på hold vil ske hurtigst muligt. Vi aflyser kun nødigt og vil altid forsøge at finde en afløser. I de tilfælde hvor det ikke er muligt at få en afløser, vil holdet blive aflyst. FOKUS Fitness yder ingen kontant kompensation for aflyste hold eller for nedlæggelser af hold på holdplanen. 

​ 

​ 

Ordensregler 

  • Brug af vores udstyr og faciliteter skal foregå med respekt for udstyret. Udstyret må kun bruges som dette er tiltænkt fra fabrikanten. 

  • Ved træning i maskinerne skal der benyttes et håndklæde. 

  • Skader på vores udstyret forsaget af forkert brug eller hærværk medfører erstatning fra skadevolder. 

  • Udstyr skal ryddes op efter brug og må ikke være til gene for andre medlemmer. 

  • Vi er medlem af ANTI-doping Danmark og vi forbeholder os retten til at kontakte dem for at få foretaget tests, hvis vi er i tvivl om brug af doping i vores centre. Brug af dopingmidler medfører øjeblikkelig bortvisning. Hvis du nægter at lade dig teste, forbeholder vi os retten til øjeblikkelig bortvisning medlem at lade sig teste uanset årsag, bliver det betragtet som en positiv prøve og medlemmet bortvises øjeblikkeligt.  

  • Under træning skal der altid anvendes beklædning og sko, der er beregnet til indendørs træning. 

  • Det er ikke tilladt at forestå personlig træning, vejledning, massage, behandlinger, coaching, salg af div. produkter i vores lokaler. Overtrædelse af dette medfører bortvisning. 

​ 

​ 

Værdigenstande 

Vi anbefaler, at du bruger vores skabe til at opbevare værdigenstande. FOKUS Fitness erstatter ikke bortkomne eller beskadigede genstande.  

 

Ved brug af skabe godkender du, at bortkomne nøgler erstattes med 250 kr.  

​  

  

Skader på medlemmer under træning 

Al træning sker på eget ansvar. Børn under 18 år, træner på forældres ansvar. Du er, som medlem, selv ansvarlig for at dit helbred tillader træning. Hvis du er i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter din læge herom. 

FOKUS Fitness er ikke ansvarlig for personskader på et medlem som følge af en ulykke eller andre besøgendes handlinger eller manglende handlinger. 

​ 

​ 

Ophold i FOKUS Fitness 

Personer uden medlemskab, har ikke adgang til FOKUS Fitness. Åbning af døre for andre, vil medføre bortvisning for alle involverede parter.  

Misbrug af medlemskab vil medføre kontant bøde på 500 kr., som indkræves hos det medlem, som har videregivet sine adgangsoplysninger. 

 

Børn kan opholde sig i centeret sammen med forældre, men må ikke benytte udstyret eller være til gene for andre medlemmer.  

​ 

​ 

FOKUS Fitness er medlem af Anti Doping Danmark 

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter fra Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten. Oplysninger om din evt. positive prøve bliver givet videre til Anti Doping Danmark, og en positiv prøve medfører mindst 2 års udelukkelse fra træning i alle motionscentre, der er tilknyttet Anti Doping Danmark. 

​ 

 
Bortvisning og udelukkelse af medlem 

FOKUS Fitness kan til enhver tid, afbryde enhver aftale om medlemskab med øjeblikkelig virkning. I tilfælde af brud på medlemsbetingelserne, som f.eks. doping eller udlån af medlemskort, sker der ikke tilbagebetaling af resterende medlemskab. 

​ 

​ 

Ændring af medlemsbetingelser 

FOKUS Fitness har ret til at foretage sædvanlige ændringer i holdaktiviteter, lokaler, udstyr og åbningstider. Information om ændringer i holdplan vil blive tilsendt de involverede medlemmer. 

​ 

Ændringer i priser varsles 30 dage inden ny pris træder i kraft. 

​ 

​ 

Fortrydelsesret 

Tilmelding til et arrangement hos FOKUS Fitness på en bestemt dato eller en periode, er dækket under kategorien "Fritids- og kulturtilbud", som efter lovgivningen om nethandel er fritaget fra de 14 dages fortrydelsesret, og er som udgangspunkt bindende. 

Anker 1
Anker 2
bottom of page